De gemeenteraad van Bunschoten in actie

De gemeenteraden van Baarn, Bunschoten, Eemnes en Amersfoort hebben het concept RES met grote meerderheden goedgekeurd. In alle gemeenten wordt onderschreven dat het open landschap van Eemland zo veel mogelijk behouden moet blijven.Allerwegen hebben de gemeenteraadsleden gepleit voor veel meer communicatie en participatie van de verenigingen en individuele burgers. In de inspraakbijeenkomsten hebben wij gemerkt dat het voor burgers nog vrij vaag en algemeen is. De raadsleden hebben dat ook geconstateerd. Daarbij bleek in de discussies dat de raadsleden verder wilden gaan dan wind- en zonne-energie: geothermie, innovatie op allerlei terreinen, warmtepompen, het verval van het water in de Eem en soms zelfs kernenergie. Ook het bod van de regio Amersfoort vonden verschillende partijen te ver gaan. Sommige raadsleden wilden niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Uiteindelijk is de meerderheid van de raadsleden daar niet mee akkoord gegaan.

De verschillende debatten zijn na te volgen op de websites van de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten en Eemnes. In al deze gemeenteraden heeft Eemland300 haar zegje gezegd, wat in veel gevallen met waardering is ontvangen.