De stichting Geopark Gooi en Vecht en Heuvelrug willen voortaan als één stichting door het leven gaan. Tot deze fusie hebben beide organisaties besloten omdat ze de kans dat zij een Unesco status krijgen, vergroot wordt.  Een Geopark is een term dat aan een gebied wordt toegekend als het bijzonder genoeg is voor wat betreft ontstaan, ondergrond èn natuur, ecologie èn cultuurhistorie; eigenlijk alle aspecten die het landschap bepalen. 

De voormalige stichtingen willen met deze samenvoeging de krachten bundelen en zo effectief mogelijk verder werken aan het doel: het hele verhaal van het gebied boven tafel brengen en kwalificatie als Geopark. Zij volgen hiermee tevens de adviezen van het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) en beide betrokken provincies: provincie Noord Holland en provincie Utrecht.