De Gemeenteraad van Baarn heeft de vergunningaanvraag om een reclamezuil langs de A1 op te richten afgewezen. De aanvrager heeft  tegen dit voornemen van de gemeenteraad een bezwaar ingediend. De raad zal een oordeel geven over dit bewaar en neemt vervolgens (prognose: maart 2019) een definitieve beslissing over een verklaring van geen bedenkingen. Mocht de raad die verklaring definitief niet afgeven (dat wil zeggen: het bezwaar van de initiatiefnemer afwijzen), dan moet het college de vergunning voor de reclamemast weigeren. Tegen die weigering is dan bezwaar en beroep mogelijk bij de bestuursrechter.