Onlangs is de digitale Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht verschenen. Onder de titel Tastbare Tijd is dit de vijfde herziene herdruk van het boek. Het mooie is dat er nu ook een digitale versie is gepubliceerd die voor iedereen toegankelijk is.

Dit met veel kaarten en afbeeldingen uitgegeven boek toont wat het rijke verleden van Utrecht is. 

Infrastructuur, militair erfgoed, kastelen en buitens, archeologie en het agrarisch landschap komen in woord en beeld aan de orde. Zeer bijzonder is de aparte aandacht voor Eemland, dat het “lege land” wordt genoemd. 

Zie verder: Tastbare Tijd – Eemland.