Enkele dagen na de Energiedialoog hebben wij de belangstellenden die zich hadden aangemeld, gevraagd naar hun bevindingen. Tot 1 februari zijn er 35 reacties binnengekomen. Dat is bijna de helft van de aanwezigen. De bijeenkomst wordt als nuttig beschouwd: op een schaal van 5 geven de mensen een 4.1. Daar zijn we heel tevreden over. De panel discussie werd ook gewaardeerd: 3.4, terwijl de stellingen door 17 van de 25 deelnemers als nuttig zijn ervaren (waarbij 4 mensen niet hebben meegedaan, van wie twee door technische problemen). Meer over deze meeting zie: https://eemland300.nl/regionale-energie-strategie/.

Een paar reacties: “Zo doorgaan, maar ook de jeugd betrekken bij de RES Zorgen dat er meer bewoners die er mee te maken krijgen, mee doen!!” Een suggestie hoe we verder zouden kunnen: “Iets wat in het buitengebied speelt b.v. zwerf vuil in de polder en berm onderhoud”of “Ik zou graag meer weten over hoe de boeren al dan niet meedoen met vogelbescherming.”

En dan nog opmerkingen hoe de bijeenkomst verliep: “Wat betreft het Panel; meer argumenten laten uitwisselen met elkaar.”, En voor een volgende keer:”In Dialoog met omliggende RES-regio’s” en “Eenzelfde ronde voor RES 1.0, liefst voor behandeling in de raden.”of “Bijv. over de concrete resultaten van al het werk in de werkgroepjes van Eemland 300, en over de concrete resultaten van de RES. Suggestie daarbij: RWS erbij betrekken; immers daar worden de meeste zonnepanelen gepland.”

Kortom, we hebben veel energie losgemaakt bij de belangstellenden in Eemland.