De gemeente Bunschoten is komende maanden bezig met het opstellen van een Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking. Eemland300 heeft deelgenomen in het participatie traject voor de invulling van het afwegingskader. 

Voorwaarden voor ontwikkeling energieprojecten

Dit is een beleidsdocument waarin de voorwaarden staan waaronder de ontwikkeling van lokale zonne- en wind-projecten in de gemeente wordt toegestaan.

  • Waar duurzame elektriciteit bij voorkeur kan worden opgewekt. (ruime zoekgebieden)
  • Onder welke voorwaarden duurzame elektriciteit kan worden opgewekt in de gemeente
  • Gericht op lokale projecten om duurzame elektriciteit op te wekken uit zon en wind.

Het Toets- en afwegingskader toetst of een potentieel energieproject past binnen de opgave en ambitie van de gemeente voor lokale duurzame energieopwekking.

  • Technisch haalbaar?
  • Landschappelijk inpasbaar?
  • Maatschappelijk aanvaardbaar?

Op basis van deze afwegingen kan de gemeente een vergunning voor lokale energieprojecten verstrekken. In mei en juni wordt dit beleidsdocument besproken in de commissie Ruimte en de raad. De gemeente wil dit voor de zomer afronden.

Visiedocument voor warmte transitie

Verder is de gemeente Bunschoten bezig met de eerste stappen voor het Visiedocument warmte transitie. Dit document beschrijft hoe de overgang naar de verwarming van woonhuizen en bedrijven zonder aardgas er uit kan zien.