Ook de gemeente Bunschoten is begonnen met een uitgebreide raadpleging van de inwoners over de omgevingsvisie. Op donderdagavond 4 februari heb ik namens de Vereniging Eemland300. Wij hebben een beeld geschetst hoe de Eempolders er in 2040 uit zouden kunnen zien. De inwoners van Bunschoten hebben daar positief op gereageerd. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan om een eigen beeld van de toekomst. Zij zullen nog in vier bijeenkomsten (digitaal) verder daarover discussiëren (www.bunschoten.nl/omgevingsvisie). Een nuttige actie die de gemeente veel inzicht zal geven in de meningen van de inwoners van Bunschoten.