Wethouder Koops heeft in de commissie Ruimte aangegeven dat er behoefte blijft aan uitbreiding van bedrijventerrein Kronkels-Zuid met 14 ha. Ondanks de vertraging van de provincie omdat de uitbreiding moet voldoen aan de Natuurbeschermingswet en aan de verplichting een MER op te stellen, ziet de wethouder veel mogelijkheden, volgens De Bunschoter. Een samenvatting van de discussie in de commissie staat hier: De-KronkelszuidDeBunschoter. Een eerder bericht over de Kronkelszuid staat hier.