Zaterdag 25 november vond de streekconferentie Eemland300 plaats in Eemnes. Het was een groot succes. De 375 deelnemers gingen met elkaar in gesprek en deelden hun zorgen en wensen voor de Eempolder met elkaar. Een groot aantal is ook bereid om daadwerkelijk wat te doen voor het landschap. Gradus Lemmen, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, kijkt tevreden terug.

“Er is veel liefde voor het open en weidse polderlandschap van Eemland. Veel mensen voelen zich betrokken bij het gebied en willen zich inzetten voor het landschap. Het is mooi om die energie te voelen.”

Blij met de boeren

Bewoners, ondernemers, recreanten en agrariërs, ze waren allemaal van de partij. Als belangrijkste thema’s kwamen begrippen als beschermen, openheid, behoud, samenwerken en biodiversiteit naar voren. Opvallend was de sympathie voor het werk van de agrariërs in het gebied. Jan Roodhart, beheerder van Eemland: “Agrariërs zijn een belangrijker pijler in het gebied. In feite zijn zij de sleutel naar meer natuur. We zijn blij dat dit gezien wordt. Vooral met agrarisch natuurbeheer geven zij de natuur, waaronder de weidevogels, meer ruimte.”

Verder in gesprek op 25 januari

Zorgen waren er bijvoorbeeld over bebouwing en biodiversiteit. Maar het wederzijdse begrip van de verschillende gebruikers lijkt een goede basis om hier samen op door te praten. De eerste aanzet hiertoe is al gemaakt; de deelnemers formuleerden ruim 40 plannen en wensen voor de Eempolder. Op donderdag 25 januari gaat het gesprek verder om de plannen en de samenwerking verder vorm te geven. Van de aanwezige deelnemers meldden 225 mensen zich aan voor deze vervolgbijeenkomst. Meer informatie over de plannen en de streekconferentie staat online op www.eemland300.nl.

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/boeren-en-burgers-in-gesprek-over-de-eempolder-tijdens-de-streekconferentie-eemland300