Boeren en burgers lijken elkaar meer dan ooit te hebben gevonden op de eerste streekconferentie zaterdag, georganiseerd door Natuurmonumenten.

Dat was wel eens anders, maar de tijden lijken toch echt veranderd. De krachten mogen zelfs gebundeld, als het aan de bijna 400 aanwezige deelnemers uit alle Eemlandse gemeenten ligt.

Allemaal voor hetzelfde hogere doel: opkomen voor het karakter en de eigenheid, het groene open landschap tussen de steden en dorpen. Geen megastallen en geen extra bebouwing in elk geval, en liefst ook meer biodiversiteit en meer ’natuur’. Dus ook als het even kan minder bemesten, waardoor flora en fauna (zoals weidevogels) meer ruimte krijgen.

Dat betekent voor de agrariërs wel minder opbrengst, maar als er daarbij bijvoorbeeld subsidieregelingen zijn en er draagvlak is voor financiële vergoedingen, kan de natuur uiteindelijk rijker worden.

Bij Natuurmonumenten zijn ze aangenaam verrast door de resultaten van deze conferentie, alweer de tiende in het land, maar hier in de regio dus de eerste. ,,De polder blijkt breed gewaardeerd en gekoesterd”, aldus boswachter Manita Brunekreef.

Volgens haar viel het veel van de aanwezige boeren op dat er het grote publiek best wel veel begrip heeft voor hun positie en hun werk. ,,Velen van hen hadden een onderbuikgevoel dat ze zich wel eens met de nek aangekeken voelen. Vooral door recreanten. Maar er is dus best veel sympathie, zeker voor het natuurvriendelijk boeren.”

Dat wederzijdse begrip kan de basis zijn voor verdere activiteiten. Voor boeren, burgers wellicht ook, maar ook voor Natuurmonumenten. ,,Bijvoorbeeld bij mogelijke aankopen van grond, en de boeren aan wie we dan verpachten. Dan kunnen we de percelen die vriendelijk zijn voor weidevogels bijvoorbeeld uitbreiden.”

Op donderdagavond 25 januari komt er een meer praktisch vervolg op deze eerste conferentie, die alleen al door de opkomst (390) een groot succes bleek. Maar ook voor die donderdag hebben zich inmiddels al zo’n 225 mensen opgegeven. ,,We moeten dus een grotere zaal regelen dan we hadden gedacht”, aldus een tevreden Brunekreef.

Voor Natuurmonumenten is een bijeenkomst als deze belangrijk om te weten of er waardering is voor wat de vereniging doet. ,,Ook voor de naamsbekendheid van de regio is dit best belangrijk.”

Bron: https://www.gooieneemlander.nl/eemland/boeren-en-burgers-eemland-best-blij-met-elkaar