Op donderdagavond 15 april heeft Eemland300 haar tweede Algemene Ledenvergadering meegemaakt. Deze keer een Zoom-bijeenkomst met elf leden. Helaas konden drie leden niet inloggen. Wij zoeken nog uit waardoor dit komt.

De leden zijn enthousiast over het plan van het Bestuur en Regiegroep om dit jaar nog vier bijeenkomsten te organiseren. In mei zullen wij ingaan op het plan van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Daarna hopen wij in juni een gesprek te voeren met een landschapscoördinator van de Kromme Rijn gemeenten. In september zal het gaan over de Korte Keten: meer regio producten met regio consumenten. In november denken we dan nog over biodiversiteit en Natuurwaarden.

De Algemene Ledenvergadering is unaniem akkoord gegaan met het Jaarverslag2020 en de begroting voor 2021. Het bestuur is décharge verleend voor 2020, en Carolien van de Brugge is teruggetreden als lid van de kascommissie. Frans Duikhuizen zal de kas 2021 blijven controleren. Peter Uitendaal is naast hem benoemd, terwijl Harm Janssen reserve is.