Woensdag 22 juni zal de Vereniging Eemland300 de jaarvergadering houden. De jaarrekening van 2021 zal worden vastgesteld. Ook zal de begroting van 2022 goedgekeurd worden en zullen wij het profiel van een nieuwe voorzitter voorstellen. Aansluitend op de ALV hebben wij Astrid Kant bereid gevonden een lezing te houden over de Grutto. Zie verder op: https://eemland300.nl/lezing-over-gruttos/.

Werving voorzitter

De vereniging Eemland300 zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter zal zijn functie neerleggen op 22 juni as. De Vereniging heeft met bestuur en de regiegroep sinds de oprichting,13 mei 2019, steeds meer naam in de polder gekregen. In bijna alle gemeenten (Eemnes, Bunschoten, Amersfoort, Baarn) heeft de Vereniging bijgedragen aan de besluitvorming over de regionale energie strategie, de omgevingswet en andere beslissingen. 

Een volgende voorzitter kan nieuwe initiatieven ontplooien en de leden betrekken bij de uitvoering van allerlei activiteiten. Zo hebben wij inmiddels vele excursies in het poldergebied gehouden. Naast praktische taken zoals vergaderingen regelen, openen en sluiten van de vele discussieavonden, zal de neieuwe voorzxitter contact zoeken bij andere organisaties en in sommige situaties samen optreden om meer kracht bij te zetten de polders mooi te houden. 

De volgende voorzitter kan thema’s aanpakken zoals duurzame energie, meer biodiversiteit in de polder, meer recreatie met mate om de vogels niet af te schrikken, en sommige boeren te enthousiasmeren met een meer lokale manier van bedrijfsvoering. Deze opgaven zou de nieuwe voorzitter met elan kunnen aanpakken en verder brengen in de mooie Eempolder. 

Wie ziet een uitdagende taak die de vereniging, na de eerste jaren, verder gaat brengen. Liefhebbers voor deze belangrijke functie kunnen bij de secretaris nader informatie krijgen. Tijdens de ALV kunnen eventuele kandidaten zich presenteren, zodat de leden een goede keuze kunnen maken. Voor de volgende voorzitter zal het bestuur een verkiezing uitschrijven, zodat de leden deze benoeming kunnen goedkeuren.  

Wie neemt het stokje over? 

Secretaris van Eemland300: Ruud Beukers, beukers03@gmail.com