Alarm over de weidevogels. Dat was de conclusie van mij na lezing van Trouw op maandag 22 juni: alle subsidies ten spijt gaat de grutto ons land verlaten. Dat was de teneur van een onderzoek naar de besteding van overheidsgelden voor het herstel van de populatie van weidevogels: de grutto, kievit en de scholekster. De conclusie van een onderzoeker uit Nijmegen is dat de subsidies niet geleid hebben tot meer jonge vogels. In tegendeel, op de meeste weiden werd toch vroeg gemaaid en waren de percelen uit eindelijk te klein om resultaat te bereiken.

De onderzoeker stelt zelfs dat er in Nederland 97 percent van het weidegebied niet voldoet aan de eisen van een succesvol beleid: namelijk zwaar beheer, plas-dras en maaien na 15 juni. Hier is volgens het artikel sprake van het falen van het overheidsbeleid: er wordt wel betaald, maar verder niet gekeken naar de uitvoering. Bij mij roept dat de vraag op: kunnen wij die gelden van 97 perecnt niet in ons Eemland steken waar we wel beantwoorden aan de gestelde eisen? In het najaar hopen we een gesprek te voeren met Natuurmonumenten en Collectief Eemland hoe wij er in Eemland voor staan. Het volledige artikel is hier beschikbaar.