Onlangs is een onderzoek van de Rekenkamer gepubliceerd. Conclusie is dat de subsidie van de overheid weggegooid geld is. Onlangs heeft de Noordhollandse gebiedscoordinator Mark Kuiper in de NRC het onderzoek gefileerd. Essentieel in de maatregelen voor de grutto is dat die worden genomen daar waar de gruttodichtheden hoog zijn. De Algemene Rekenkamer doet alsof ze dat niet weet en legt de kaart van het gruttobeheer op een kaart waar ook gebieden op staan waar geen of nauwelijks grutto’s broeden en meldt: „In 85 procent van die gebieden ligt geen beheer.” Logisch stelt Kuiper, in gebieden met weinig of geen grutto’s, zoals op droge zandgronden, is geen grutto beheer. Hij constateert dat het beschermen van nesten bij maaien en weiden het meest wordt gebruikt. Dat vindt de Rekenkamer inefficiënt, maar het is juist effectief voor de grutto als de boeren rust houden voor maaien tot na medio juni.

Zie verder het artikel: nrc-rekenkamer-begrijpt-agrarisch-natuurbeheer-niet.