Het proces na de streekconferentie

Presentaties van de plannen op 25 juni 2018

Precies zeven maanden na de streekconferentie presenteerden de verschillende werkgroepen hun plannen aan elkaar. Klik hier om de presentaties te bekijken.

De werkgroepen uit de vervolgbijeenkomst op 25 januari 2018

Op 25 januari 2018 vond een vervolgbijeenkomst plaats. Er vormden zich negen werkgroepen waarbij ruim 100 deelnemers zich aansloten. De werkgroepen gaan aan de slag met een actieplan binnen hun eigen interessegebied. Lees hier meer over de gevormde werkgroepen.

Resultaten na de streekconferentie op 25 november 2017

Tijdens de streekconferentie op 25 november bepaalden de deelnemers onderstaande onderwerpen als belangrijkste thema’s voor de Eempolder. De 42 voorstellen zijn binnen deze acht thema’s gemaakt. Lees hier meer over de voorstellen.

Samen plannen maken

Tijdens de streekconferentie hebben de deelnemers de thema’s bepaald.  Met als resultaat een overzicht van alle ideeën en wensen voor het gebied én een groep enthousiaste mensen om deze ideeën van de grond te krijgen.

Wie hebben er mee gedaan aan de Eemland300?

De Streekconferentie is voor alle aan- en inwoners van Eemland. Zij ontvingen een uitnodiging in de bus. Daarnaast waren de overheid en belanghebbende organisaties uitgenodigd. Vanwege de grote belangstelling is er onder de aangemelde deelnemers geloot.

Snel naar de werkgroepen

Over welk gebied gaat het?

De Eemland300 gaat over het polderlandschap rondom de Eem. Van het Eemmeer tot aan Amersfoort, van Huizen tot Soest en Bunschoten. De Eempolder bestaat vooral uit agrarisch gebied. Met de rivier de Eem als een spiegelend lint door de weidevelden. Ook de natuurgebieden zijn onderdeel van het landschap Eemland en liggen veelal langs de Eem. We zijn trots dat weidevogels als de tureluur, grutto en kievit de drassige graslanden steeds weer weten te vinden. Maar er gebeurt meer in Eemland: er wordt gewoond, gewerkt, gevaren, gefietst, gewandeld en gespeeld. We gingen in gesprek met de directe omgeving om te horen hoe we samen dit landschap kunnen behouden En wat mensen zelf hieraan willen bijdragen. 

 

Het gebied