Als je te maken krijgt met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten wil je in actie komen.  In veel gevallen krijg je te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening. Dan is het handig meer te weten van de de Natuurbeschermingswet en de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Onder de titel Help, een plan! organiseert het Adviespunt Ruimte van de NMU drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Meer informatie is te vinden op de site van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).